Djuraffär online – Växande marknad

Djuraffär online – Växande marknad

Alltsedan millennieskiftet har e-handeln i Sverige och på andra marknader vuxit så det knakar. Från att från början främst handla om informationstjänster har de områden som täcks av e-handel vuxit lavinartat. Det finns nu i stort sätt ingen marknad som inte har en närvaro online.

Ett exempel är djuraffärer, företag som shop.anicura.se är bra exempel på att även specialiserade butiker inom djurhandel kan etablera sig online.

Vad denna expansion beror på är kopplat till ett antal ganska komplexa faktorer som har samverkat för att skapa den marknad som vi nu ser. Några exempel på faktorer är tillgången till datorer, snabba internetuppkopplingar, bättre och billigare frakter med mera.

Internethandel växer så det knakar – Djuraffärer bra exempel

Vad är det då som gör att vi använder djuraffärer som ett bra exempel på en mer specialiserad e-handel? Jo, det beror på att djuraffärer är en tämligen specialiserad nisch på marknaden. Djuraffärer är helt enkelt en typ av affär som få människor trodde skulle få en plats inom e-handeln men som ändå fick det.

Hur set framtiden för e-handeln ut?

Hur kommer då detta att fortsätta? Det finns överhuvudtaget ingen anledning till att tro att e-handeln kommer att minska i omfattning. Tvärtom så kommer den nog att fortsätta att öka. Hur ökningen kommer att te sig är det förstås omöjligt att ge svar på i förväg men vi kan spekulera om flera riktningar.

Först finns det anledning att tro att antalet länder som är en del av e-handeln kommer öka. Som exempel kan vi ta afrikanska länder. Det är nu få länder i Afrika som är en del av e-handeln men det finns all anledning att tro att detta kommer att förändras. När Asien blev en del av den internationella handeln så skedde det till exempel mycket snabbt och vi har all anledning att detta blir fallet också med Afrika.