Gängtappar som underlättar för dig

Gängtappar som underlättar för dig

Gängtappar används till att skära invändiga gängor med (oftast i metall) och är vanliga inom verkstads- och tillverkningsindustrin. Med tappen skär man gängor i runda hål (invändiga gängor), så att man sedan kan sätta i en skruv i hålet. Gängtappar finns i tusentals varianter och dimensioner. Vi berättar mer om gängtappar och gängverktyg som underlättar för dig!

Olika sorter

Det finns mängder med olika S Maskin gängtapp och gängsnitt i olika dimensioner och storlekar. Majoriteten av utbudet består av dels gängtappar, som används för att skära invändiga hål, och dels av gängsnitt som används för att skära utvändiga hål på till exempel rör eller skruvar. En gängtapp kan tex vara 70 tum, gängtapp m12, eller en gängtapp med dimensionen m10 eller m2.

Rätt gängor med gängtapp

Var inte rädd för att sätta igång en gängningsoperation. Arbetsgången är som följer. Välj rätt gängtapp utifrån komponentmaterialet och den typ av hål som ska gängas. Kontrollera att komponenten är ordentligt fastspänd. Rörelser i sidled kan förorsaka brott på gängtappen eller gängor av dålig kvalitet. Välj rätt borr utifrån komponentmaterial och borrstorlek. Se alltid till att deformationshärdning av komponentmaterialet minimeras (kontrollera borrskicket). Välj rätt skärhastighet. Använd rätt skärvätska för applikationen. Tillse till att rätt matningsvärde för programmet har valts. Om ett flytande gängningstillbehör används, rekommenderas 95–97 % av stigningen, så att gängtappen kan generera sin egen stigning samtidigt som kvalitet och lämpligt moment bibehålls. Det säkerställer en fri axiell rörelse för gängtappen och för den mot hålet i rät vinkel. Det skyddar också gängtappen från att gå av om den av misstag bottnar i ett bottenhål. Skärvätskan är viktig för framgångsrik funktion vid gängning. Skärvätsketillförseln har betydelse för spånavgången, gängans kvalitet och skärlivslängden. Skärvätsketillförseln kan vara antingen invändig eller utvändig. Invändig skärvätsketillförsel är alltid att föredra för att förbättra spånavgången, särskilt vid gängning av långspånande material och djupare hål.