Har du en komplicerad text som ska översättas?

Har du en komplicerad text som ska översättas?

Ibland när det är en text som ska översättas kan det vara svårt att veta hur man ska gå till väga. Ska man göra det själv eller ska den externa översättningsbyrå hjälpa till? Kanske är det ett helt nytt område eller produkt det ska översättas om? Låt oss säga att du är ett mellanled och ska sälja exempelvis stegar för Stegfabriken.se kanske det är en bra idé att använda en extern firma som Languagewire.com att hjälpa till istället för att försöka använda interna resurser på det.

Kan det löna sig?

Tänk över om det kan löna sig att använda en extern översättningsfirma. Det bästa är ofta att göra det när det är en väldigt komplicerad text som inte kan lösas interns. Det kan vara om det är en helt ny produkt som ska lanceras. Det är då viktigt att texten är av bra kvalitet. Det kan också vara så att de interna översättarna kanske inte har tid om de är upptagna av något annat. Det är i sådana tillfällen lämpligt att använda externa resurser. Ofta är det så att interna översättare har ett annat jobb, dvs att i vissa fall kan det vara en sekreterare som tar sig an översättning vid sidan av sina normala arbetsuppgifter. Det är då lämpligt att använda externa resurser om denne har knappt med tid. En intern resurs har normalt sett stor kunskap om interna facktermer. Det kan därför vara stora fördelar att försöka hålla sin översättning inom firman så vitt möjligt. Med andra ord är det alltså ett beslut som ska tas från gång till gång för att se vad som passar bäst till just det specifika tillfället. En sak som är säker är att det ofta är en bra idé att hålla sig till sama översättningsfirma varje gång och inte byta för mycket.