Hur fungerar blästring?

Hur fungerar blästring?

Blästring i sig är en metod där man blåser partiklar mot en yta med hjälp av högt tryck. Det går att blästra med sand, vatten, vakuum samt att man kan ha ett så kallat blästerskåp. Med ett blästerskåp så har man ofta sand att blästra med. Man kan blästra på olika sätt. Det finns tung blästring, som är med tunga blästermedel och lufttrycket överstiger 5 Bar. Sedan finns lätt blästring, som är med lätt blästermedel med ett lufttryck som ligger under 4,5 Bar.

Varför blästra?

Det finns olika anledningar till att man vill kunna blästra. Det kan vara att man vill blästra bilen för att lacka om den, eller mopeden. Men det används även för att ta bort klotter eller för att få en jämn fin yta på något. Man använder sig ofta av tryckluft när man blästrar men det förkommer även att man har vatten. Då kallas det för våtblästring. För att blästra krävs ett blästerskåp eller en blästerpistol. Det finns olika blästermedel beroende på vad det är man ska ta bort. Det går att blästra med sand, nötskal, glas, aluminiumsililkat och fajalit.

Smart använda sig av blästring

En mycket stor fördel att använda sig av blästring är att man med den metoden kan komma åt och göra rent i små skrymslen och vrår som är svåra att komma åt på andra sätt eller med andra saker. Med blästring är det lätt att få ytan helt ren och det på ett bra sätt. Sedan blir det ofta en bra struktur på ytan som gör att täckfärger kan fästa bättre. Det gäller bara att ha rätt sorts metod och rätt blästermedel beroende på vad det är man ska blästra. Vissa material kan skada olika ytor om man använder fel. Om du är ute efter ett bra blästerskåp, då ska du kolla in de som finns hos S Maskiner.