Komplettera ditt lagerhanteringssystem med ett CRM-system

Komplettera ditt lagerhanteringssystem med ett CRM-system

Hur kan man som företag effektivisera sina verksamhet med hjälp av digitala verktyg? Den frågan ställer sig många företag idag. Det pågår en digital revolution där det gäller att hänga med om man ska vara konkurrenskraftig på framtidens marknad. Detta berör alla typer av företag, inte bara de som jobbar inom områden där digital teknik och IT är en naturlig del av verksamheten. Även mer traditionella branscher som verkstadsbranschen, industribranschen och olika typer av hantverkarbranscher påverkas av den digitala utvecklingen. I den här texten ska vi titta närmare på två olika typer av digitala verktyg som kan göra stor nytta för många olika typer av verksamheter, nämligen lagerhanteringssystem och CRM-system.

Lagerhanteringssystem

De flesta butiker i dag har ett lagerhanteringssystem för att hantera sitt lager. Med hjälp av ett modernt lagerhanteringssystem kan ledningen hålla koll på varorna, värdet och hanteringen av allt som rör lagret. Det underlättar och effektiviserar verksamheten. De anställda får ett mer trivsamt arbete. Ett exempel på ett företag som har olika lösningar och produkter när det gäller lagerhantering är www.kardex-remstar.se. Kika gärna in där för att få en uppfattning om utbudet och undersök vilka produkter som kan passa ditt företag.

CRM-system

För att effektivisera verksamheten ytterligare så är det en god idé att kombinera sitt lagerhanteringssystem med ett bra CRM-system. Förkortningen står för “Customer relationship management” och det handlar alltså om ett system där man hanterar sina kundrelationer och försäljningsprocessen. Många CRM-system innehåller stöd för kundsupport och kundregister. Ett bra exempel på ett modernt och effektivt CRM-system hittar du här: www.webcrm.com/se.

Hitta rätt system

Hur hittar man de system som passar den egna verksamheten? Det första man behöver göra är en behovsanalys. Kartlägg processerna inom företaget och försök identifiera vilka förbättringsområden som finns. Det finns många utarbetade och beprövade metoder för att processkartlägga en verksamhet. När du väl har gjort det är det omvärldsbevakning som gäller. Ta reda på vilka system som finns på marknaden och hur de skiljer sig åt. Ta reda på vilken funktionalitet som finns och om den matchar mot de behov som finns inom företaget. Ett bra sätt att göra detta på är att ta fram en lista med skall-krav och bör-krav. Låt sedan leverantörerna komma på besök och demonstrera sina lösningar för ert företag. Bjud gärna in de anställda till dessa demonstrationer. Kom ihåg att systemet ska vara till nytta för hela företaget, så det är bra att få en bred förankring i valet av system.