Lager och logistik –

Lager och logistik –

En effektiv logistik och ett väl planerat lager är en förutsättning för att lyckas med företaget och göra goda vinster. Med bra rutiner och koll på läget. Det handlar inte om stora mängder och gigantiska lager. Är det väl överskådligt med en god struktur så kan det vara hur litet som helst och ändå göra stora förtjänster!

5 tips till framgång

  • Utrymme och organiserad förvaring – En lagerhylla kan enkelt byggas på med fler sektioner och områden. Planera väl efter det som ska förvaras. Anpassa en väl strukturerad förvaring efter det. Det ska vara lätt överskådligt, ordning och reda och koll på prylarna. Var sak på sin plats. Förutom en lagerhylla kan du komma att behöva förvaringslådor, skåp och boxar. Utrymmet är viktigt för att det ska vara lätt att lasta och lossa, och komma runt med trucken. Allt detta skapar en god rotation.

  • Ett bra IT-system – Ger dig bra koll och ett bättre lagerflöde. Systemet ska kunna hantera och hålla reda på allt i lagret. Det bör kunna hjälpa dig att få en övergripande bild av verksamheten.

  • Bra utbildning för lagerpersonalen – Alla ska veta vad de ska göra, och varför. Även för att skapa en större förståelse sinsemellan och för företaget gör att alla kan sträva åt samma mål. Det kommer gynna verksamheten och resultera i nöjda medarbetare.

  • God kommunikation – Främst mellan företaget och leverantörerna. Att skapa bra relationer och ett nära samarbete så kommer de bli mer öppna för ändringar, och mer flexibla inför nya möjligheter.

  • Hjälp finns! – Är företaget nystartat eller vuxit explosionsartat och du känner att det blir övermäktigt. Det började med en lagerhylla, och vips, har det vuxit till enorma proportioner. Ta då hjälp av konsultföretag som är specialiserade på lagerhantering och logistik! Det finns många som erbjuder dessa tjänster. Sondera marknaden och välj de lösningar som passar företaget bäst.