Låt oss prata business

Låt oss prata business

Business, affärer, framgång, nedgångar, pengar – ja, känns dessa begrepp bekanta? Klart att de gör. Du kanske är en av de tappra svenska entreprenörerna som vill fånga världens uppmärksamhet med nytänk, kreativitet och briljanta idéer. I sådant fall, håll dig hårt, för här kommer några bra synpunkter och tips till dig. För en äkta entreprenör handlar inte business om att tillhandahålla kontor och utrusta dem med passande kontorsmaterial. Nej, konceptet är större och djupare än så. Därför, låt oss prata business! Vad är det viktigaste du ska börja med?

Allt börjar med affärsidén

En av de mäktigaste och viktigaste grundstenarna för en bra verksamhet är starten och med starten menas affärsidén. Den kan vara en mening lång eller en bredare beskrivning av vad din business går ut på. Utan en bra affärsidé har du inget att gå på. Så är det. Därför är det första du bör formulera och presentera för alla intressenter.

Så här bör en vinnande affärsidé utformas:

  • Kreativt upplägg

  • Klarsynthet

  • Noggrant utvalda ord som förklarar på ett precist sätt vad din business ska arbeta med

  • Humor

Fokusera alltid på företagsvärden med substans

Låt oss säga att du har en fantastisk idé som redan har mottagits väl av intressenter. Vad händer? Din verksamhet kickar igång och du arbetar hårt för att skapa en bra image och få in foten på marknaden. Framgången är nära eller så har den redan kommit. Oavsett företagets nuvarande position är det något som du bör hålla i minnet och alltid sträva efter, nämligen att aldrig glömma den ursprungliga affärsidén och försöka fokusera på företagsvärden med substans. Några exempel på sådana är miljövänlighet, gott förhållningssätt gentemot anställda och intressenter samt hållbara beslut både när det kommer till omgivning och själva verksamheten. Det är inte lätt att hålla en sådan balans men just dessa värden gör dig från en medelmåttig ägare till en briljant sådan.