Lego education – För inlärning i kodning och naturvetenskap

Lego education – För inlärning i kodning och naturvetenskap

Det är alltid en utmaning att få barn och unga att lära sig nya saker. Visst är barnen ofta nyfikna men det är också så att de kan fly undan prövningar som är lite jobbiga. Det kan vara kunskapsområden som är väldigt viktiga både för eleven själv och för samhället som de flyr undan. Men med rätt verktyg kan man komma tillrätta med utmaningen och lära eleverna det som behövs för att de ska klara de mål som satts upp för undervisningen.

Vad behövs för att lära sig koda och förstå naturvetenskap

För att förstå kodning och naturvetenskap är det först och främst viktigt att kunna förstå logik och att kunna räkna. Det kan tyckas vara enkelt att räkna och det är det också så länge räkningen är konkret. Men när det börjar röra sig om mer abstrakta begrepp så blir det svårare.

 

Det börjar när räkningen inte är helt lätt att göra i huvudet utan måste göras med formler. Det är helt enkelt så att många personer helt stänger av när de måste använda formler för att klara de uppgifter de ställs inför. Det är då det behövs verktyg för att få eleverna att komma över denna tröskel i inlärningen.

Hur kan Lego education hjälpa dig framåt

Lego educationinspirerar och konkretiserar utbildningen på ett sätt som gör det mycket lättare för elever att ta till sig materialet och förstå sammanhangen. Ledo education gör att eleverna lättare kan göra framsteg i sin utveckling och ta de första små stegen mot att bli kompetenta specialister.

Sammanfattning – Ledo education

Vi kan sammanfatta vår artikel med att konstatera att det finns väldigt många utmaningar när det gäller lärande. Dessa utmaningar uppkommer ofta när ett material blir abstrakt och kräver tänkande i flera steg. Med hjälp av Lego education kan dessa trösklar i inlärningen överkommas.