LEI-Koden – ett måste för bankerna

LEI-Koden – ett måste för bankerna

LEI är en kod och en förkortning på “Legal Entity Identifier”. Vad är LEI och vilka företag behöver den? Koden identifierar juridiska enheter som utför finansiella transaktioner. Med andra ord är det en kod ämnad för verksamheter som arbetar med värdepapper, aktier och obligationer.

Ett svenskt organisationsnummer har liknande funktion som LEI – koden med en stor skillnad. Alla företag registrerade i Sverige måste ha ett organisationsnummer. Det är giltigt enbart inom Sveriges gränser. En LEI-kod följer EU‘s standard och fungerar som verifikation och identifikation även utanför Sverige.

Hur ser en LEI-kod ut? Den innehåller 20-siffror som delas på tre. Olika siffrorna har en särskild betydelse som förklaras här nedan:

Tecken 1 till 4: ger en identifikation på LOU (Local Operating Unit)

Tecken 5 till 18: identifierar den juridiska enheten

Tecken 19 till 20: verifierar identiteten av den juridiska enheten

LEI-koden baseras på ISO 17442-standarden. Koden underlättar identifieringen av en juridisk enhet både lokalt och globalt.

Koden står för olika typer av information

LEI – koden ger information om den juridiska enheten och den delas på två nivåer.

  • Nivå 1 – nivå nummer ett innehåller information såsom namn, registreringsadress och registreringsnummer

  • Nivå 2 – den andra nivån innehåller information om ägarskap och ägarstruktur

Att skaffa sig en LEI-kod är inte gratis. Det finns olika företag som erbjuder tjänster inom det området och kan hjälpa varje verksamhet med att skaffa sig en regelrätt kod. Kostnaden för LEI-koden är i form av en årlig avgift. Priserna skiljer sig varandra emellan. Ifall du skaffar en helt ny kod är kostnaden högre jämfört med en förnyelse av en redan existerande sådan. Hos vissa leverantörer är dock priset detsamma oavsett om du skaffar en ny kod eller förnyar en gammal. Den årliga avgiften täcker kostnader för drift, reglering och administration av hela LEI-systemet.

Företag som måste ha en LEI – kod i Sverige

Vilka företag måste införskaffa sig en LEI – kod i Sverige? Här kommer svaret i en punktform:

  • Alla svenska företag och juridiska enheter som har ett giltigt svenskt organisationsnummer och som arbetar med finansiella transaktioner måste ha en LEI-kod

  • Exempel på finansiella transaktioner är verksamheter aktiva inom handel med värdepapper därav aktier, obligationer och fonder

  • Företagen kan vara allt från banker och försäkringsbolag till stiftelser och andra organisationer

Idag kan du ansöka och få en LEI-kod direkt på nätet. Undersök hur marknaden ser ut och välj en pålitlig partner.