Planera din elkonsumtion genom att teckna nytt elavtal

Planera din elkonsumtion genom att teckna nytt elavtal

I normala fall brukar våren och sommaren präglas av relativt låga elpriser, medan de under hösten och vintrarna tenderar att bli högre. Variation sker också över dygnets alla timmar. Det finns elbolag som erbjuder timprisavtal, vilket ger dig möjlighet att planera din elkonsumtion till de timmarna priset är som lägst. Det är enkelt att följa den löpande elkonsumtionen vilket underlättar din planering av olika vardagsuppgifter. Vi berättar mer om elavtal och hur du kan tänka ifall du vill byta elavtal.

Möjligheterna med att teckna nytt elavtal

Att teckna nytt elavtal hos stockholmselbolag innebär både möjligheter och bättre kontroll, vilket ger dig en trygghetskänsla. Det finns som sagt möjlighet till timprisavtal med möjlighet att planera din elkonsumtion men det finns också alternativet att teckna ett fast elavtal. Priset per kWh är då detsamma oavsett årstid och tid på dygnet. Längden på avtalet med fast pris kan du själv välja. Normalt gäller att ju längre avtal du tecknar, desto lägre pris per kWh. Tänk också på att Sverige är indelat i fyra olika energiområden där priset på el varierar. De fyra områdena kallas S1, S2, S3 och S4, där S1 är elområdet längst norrut och S4 är det sydligaste. Ditt elpris kommer alltså att påverkas av vart du är bosatt i landet. En annan sak att tänka på är att den förväntade förbrukning som efterfrågas kan också komma att påverka elpriset. Hushåll med en hög förväntad förbrukning får ett aningen lägre elpris. Vill du byta elavtal är det enkelt där egentligen det räcker med om du har koll på det som nämnts ovan med tillägg av datum då du vill att avtalet ska gälla från och vart elen ska levereras. Det sistnämnda handlar alltså om ditt hushålls anläggnings-id, ett 18 siffrigt nummer på din elmätare. Du kan även hitta ditt anläggnings-id på en äldre el-faktura.