Vad gäller när du ska bygga?

Vad gäller när du ska bygga?

Du som ska bygga nytt, bygga till, ändra eller riva något måste ha koll på vad för bestämmelser det finns kring detta. Ibland är det så att du kan behöva ha ett bygglov medan det för andra bara krävs en bygganmälan. Vad just du får bygga, det avgörs av platsen du ska bygga på eller på var din fastighet ligger. Det är olika regler beroende på om byggnaden eller fastigheten ligger inom eller utanför ett område som är detaljplanelagt. Du som vill ha hjälp med allt kring bygglov, du kan läsa mer här. Det kan vara skönt att få hjälp med att få koll på bygglov och bygglovsritningar.

Se till att ha bra koll på detaljplanen

Om du vill veta exakt vad som gäller där du ska bygga eller där du ska göra en ändring, så ska du kolla på detaljplanen för det området. Ligger fastigheten utanför den, så måste du istället kolla in översiktsplanen. En detaljplan har olika bestämmelser kring vad det är som får byggas inom vissa områden. Bland annat kan det gälla småhus, flerbostadshus, handelslokaler, gator och parker. Det finns även bestämmelser kring hur stora byggnaderna får vara samt bestämmelser kring skydd av värdefull natur eller skydd kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Om du måste kolla översiktsplanen

Är det så att du ska bygga eller ändra på ett ställe som ligger utanför detaljplanen, så är det översiktsplanen du måste ha koll på. Skulle du vara osäker på vad det är du får bygga eller göra, så kan du alltid ansöka om ett så kallat förhandsbesked. Översiktsplaner täcker hela kommunen, och har med långsiktiga planer och visioner som kommunen har med användning av markområden och vattenområden. Sedan finns det även bestämmelser kring hur man får bygga i vissa områden. En annan viktig sak att ha koll på är att det finns områden med sammanhållen bebyggelse som ligger utanför detaljplan.