Varför göra en areamätning?

Varför göra en areamätning?

Om du ska köpa eller sälja en bostad, då är det väldigt viktigt att veta vad den exakta bostadsarean är på. Det gäller oavsett om det är ett hus eller en lägenhet. Grejen är ju att ofta så värdet kan påverkas av hur stor en bostad är. Det gäller att mäta på rätt sätt och det enklaste sättet är att beställa en så kallad areamätning som utförs av ett företag som är proffs på det hela.

Taxeringsvärdet på ett hus, det påverkas av många olika faktorer. En faktor är just arean på boytan. Om ytan är mindre än vad som har uppgetts, så kan själva taxeringsvärdet även det vara för högt. Det kan göra att man betalar för mycket för huset. Är det tvärtom att arean är mer än vad som tidigare har mätts, så kan man vid försäljning tjäna på det.

Är du en köpare, så kan det vara bra att se till att kontrollera så att boytan stämmer med det som sagts. Så inför ett köp av en bostad, så kan det vara bra att göra en areamätning.

Mät arean på boytan

Ofta är det så att äldre byggnader och hus, de har aldrig mätts ut på ett korrekt sätt, utan det har istället gjorts en uppskattning av hur stor arean är. Det gör att ett äldre hus eller lägenhet kan vara större eller mindre än vad som har angetts. Nyare bostäder brukar ha genomgått en mätning, men den kan vara fel. Så det är alltid säkrast att göra en egen areamätning.

Ytan i sig kan även ha förändrats under tid. Det kan ha gjorts olika ombyggnader eller tillbyggnader sedan den senaste mätningen. Dessa kan ha påverkat boytan. En areamätning är bra att göra, oavsett om du ska köpa eller sälja en bostad. Du som köper vill ju veta att du får det du betalar för och du som säljer, du vill veta att du får betalt för varje kvadratmeter.

Uppmätning av din bostad

Det är viktigt att ha rätt boarea oavsett om det är ett köp som ska göras eller en försäljning. I en annons om en bostad, så brukar det oftast stå hur stor bostaden är. Ju mer kvadratmeter det är, desto dyrare kan en bostad vara. Därför är det viktigt att kontrollera att arean stämmer.

Ska du sälja din bostad, så vill du ju ha ut så mycket pengar som möjligt. Många gånger kan arean på bostaden påverka priset. För att få rätt mått, så kan det vara bra att låta ett företag som Areakonsult göra en areamätning.

Även du som ska köpa en bostad har nytta av att veta att det är korrekta mått. Det så att du inte betalar för yta som inte finns.

Få hjälp med att göra en areamätning

Du som vill ha hjälp med att göra en bra areamätning, du kan vända dig till Areakonsult. Deras areamätare är diplomerade för denna uppgift samt att de innehar en så kallad konsultansvarsförsäkring. Därför är det tryggt att anlita dem!